Privacybeleid

https://supermarkt-aanbieding.nl/, Advanced Lead Generation B.V., gevestigd aan Anton
Rooskenshof 30, 3544ME, Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Advanced Lead Generation B.V.
KvK: 82156352
Contact: info@advancedleadgeneration.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Advanced Lead Generation B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik
maakt van onze acties of diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder
vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Email-adres
 • IP-adres
 • Geboortedatum
 • Gegevens over uw woning m.b.t. duurzaamheid
 • Gezinssamenstelling
 • Informatie omtrent consumentengedrag en duurzaamheid

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, en hebben niet de intentie gegevens
te verwerken van bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of
een bezoeker ouder dan 16 is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming
van voogd persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan
contact met ons op via www.advancedleadgeneration.nl/avg, dan verwijderen wij deze
informatie direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Advanced Lead Generation B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:

 • Het bepalen van een winnaar voor een van de acties;
 • U eenmalig te kunnen e-mailen of sms-en indien dit nodig is om onze dienstverlening
  uit te kunnen voeren.
 • Met uw toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

 • Advanced Lead Generation B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
  nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
  hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
 • Telefoonnummer, Voor- en achternaam, Geslacht, Adresgegevens
  Geboortedatum, E-mailadres, Bankrekeningnummer, Gegevens over
  consumentengedrag, duurzaamheid en woning:
  Dit zijn gegevens die wij bij ênquete voor de winacties stellen. Deze gegevens worden
  tot 1 maand na het bepalen van een winnaar van de actie bewaard. Hierna worden deze
  verwijderd.
 • Delen van persoonsgegevens met derden
  Advanced Lead Generation B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden
  voor het uitvoeren van de overeenkomst, met uw toestemming of om te voldoen aan een
  eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze
  opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
  van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Advanced Lead Generation B.V.
  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Advanced Lead
  Generation B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden die niet vermeld staan in
  deze voorwaarden. Het delen doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Advanced Lead Generation B.V. gebruikt cookies of vergelijkbare technieken. Dit doen
wij om functionaliteiten van de website mogelijk te maken, en het gebruik van de website
te analyseren om deze zo gebruiksvriendelijker te maken. Dit doen wij alleen met uw
toestemming. De cookies verzamelen het volgende:

-Cookie-ID
-Klikgedrag
-Referrer-URL

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Advanced Lead Generation B.V.. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij
van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw
persoonsgegevens of intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@advancedleadgeneration.nl of via het formulier
op onze website www.advancedleadgeneration.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij om extra
gegevens vragen of een verificatiestap toepassen. Dit doen wij ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Advanced Lead Generation B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Advanced Lead Generation B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact
op met onze klantenservice of via info@advancedleadgeneration.nl.
Advanced Lead Generation B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– Wachtwoorden en tweestaps-verificatie
– Fysieke beveiliging. Wij maken gebruik van kluisjes, archiefkasten, sloten op deuren en beveiligingscamera’s

Utrecht, Oktober 2021
Dit is de Privacyverklaring van Advanced Lead Generation B.V.., statutair gevestigd te
Utrecht, kantoorhoudende te (3544ME), ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel nummer 76620107.

Privacybeleid 

Telemarketing Solutions B.V., t.h.o.d.n. Vaste Lasten Checks gevestigd aan de Thurledeweg 125, 3044ER Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.vastelastenchecks.nl
Westplein 12, 3016BM
Rotterdam
085-0479089
info@vastelastenchecks.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Vaste Lasten Checks verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bedrijfsnaam

– Kvk-nummer

– Bankrekeningnummer

– Gegevens over uw woning m.b.t. duurzaamheid
– Gezinssamenstelling

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vastelastenchecks.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Vaste Lasten Checks verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Klantenservice;

– Het opstellen van een offerte;

– Het aanmelden voor een nieuw energiecontract;

– Het verlengen van klanten bij de huidige energieleverancier;

– U eenmalig te kunnen e-mailen of sms-en indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Vaste Lasten Checks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Telefoonnummer, Voor- en achternaam, Geslacht, Adresgegevens, Bedrijfsnaam, Kvk-nummer. Deze gegevens worden maximaal één jaar bewaard, tevens worden deze gegevens verwijderd na vier contactpogingen.

Geboortedatum, E-mailadres, Bankrekeningnummer, Gegevens over uw woning en gezinssamenstelling
Dit zijn gegevens die wij tijdens het adviesgesprek opvragen om het contract op maat op te stellen. Deze gegevens worden door ons bewaard, en worden na accordering op het contract verstuurd naar de desbetreffende energieleverancier. Hiervoor vragen wij ook altijd uw toestemming.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vaste Lasten Checks deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vaste Lasten Checks blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Vaste Lasten Checks uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vaste Lasten Checks gebruikt cookies of vergelijkbare technieken. Dit doen wij om functionaliteiten van de website mogelijk te maken, en het gebruik van de website te analyseren om deze zo gebruiksvriendelijker te maken. Dit doen wij alleen met uw toestemming. De cookies verzamelen het volgende:

-Cookie-ID

-Klikgedrag

-Referrer-URL

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vaste Lasten Checks en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw persoonsgegevens of intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vastelastenchecks.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij om extra gegevens vragen of een verificatiestap toepassen. Dit doen wij ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Vaste lasten Checks wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vaste Lasten Checks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vastelastenchecks. Vaste Lasten Checks heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– Wachtwoorden en tweestaps-verificatie
– Fysieke beveiliging. Wij maken gebruik van kluisjes, archiefkasten, sloten op deuren, beveiligingscamera’s

Rotterdam, Oktober 2020
Dit is de Privacyverklaring van Vaste Lasten Checks, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te Westplein 12, (3016BM), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer 76620107.